Assegurances amb les que tenim conveni per a realitzar el servei de rehabilitació:

Accidents de trànsit: per a més informació sobre les assegurances amb les que treballam, posar-se en contacte amb la clínica.